مشاوره و راه‌اندازی VOIP

businessman is dialing a phone number in office

با استفاده از سیستم VOIP شما از هر جایی که دسترسی به یک اینترنت مناسب داشته باشید، می‌توانید ارتباط برقرار کنید. به همین دلیل شما در هر کجای ایران و کشورهای دیگر می‌توانید به سیستم VOIP دسترسی داشته باشید.

شرکت شبکه‌سازان همیار آلفا راه کارها و روش‌های مختلفی برای راه‌اندازی VOIP به شما پیشنهاد می‌دهند تا بهترین عملکرد را برای شرکت شما ایجاد کنند. VOIP یا همان IP تلفنی روش ها و امکانات مختلفی دارد که نیازمند تجربه و دانش مناسب می‌باشد.

Tampa+VoIP+Provider
fax-tell-phone-support
گزارش نهایی راه‌اندازی و مستندات
  • Caller ID
  • Call Waiting
  • Call Transfer
  • Repeat Dialing
  • Return Call
  • Three-Way Dialing
eight-great-customer-service-uses-voip366626837
Voice-over-IP